DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLEGISLAŢIEL 340/2004

LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004
(cu modificările şi completările ulterioare)
privind prefectul şi instituţia prefectului

Formă revizuita la data de 24 octombrie 2018
CAP. I

Dispoziţii generaleART. 1
   (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
   (2) Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.
   (3) Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local.
   (4) Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.
   (5) Atribuţiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

ART. 2
   (1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor legi se organizează şi funcţionează instituţia prefectului, sub conducerea prefectului.
   (2) Instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu. et propriu.
   (3) Prefectul este ordonator terţiar de credite.
   (4) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale instituţiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


**********
Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost ataşat în format PDF.
Pentru varianta completă faceţi click aici!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus