DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLEGISLAŢIEOUG 57/2019

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
(cu modificările şi completările ulterioare)
privind Codul administrativ

Formă revizuita la data de 28 aprilie 2020
PARTEA I

Dispoziţii generaleART. 1
   Obiectul de reglementare
   (1) Prezentul cod reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.
   (2) Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.

ART. 2
   Autoritățile administrației publice centrale
   (1) Autoritățile administrației publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autoritățile administrative autonome.
   (2) Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate înființate pentru exercitarea de către Președintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituția României, republicată, sunt reglementate prin lege specială.
   (3) Prefectul este ordonator terţiar de credite.
   (4) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale instituţiei prefectului se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

ART. 3
    Autoritățile administrației publice locale Prefectul este ordonator terțiar de credite.
    Autoritățile administrației publice locale sunt: consiliile locale, primarii si consiliile județene.

ART. 4
    Domeniul de aplicare
    Prezentul cod se aplică în activitatea autorităților și instituțiilor administrației publice, în raporturile dintre autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și în raporturile acestora cu alte subiecte de drept public sau privat.**********
Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost ataşat īn format PDF.
Pentru varianta completă faceţi click aici!

 

 

 

 

 

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus